Egzamin gimnazjalny 2017


Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2017


Informacja o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2017


O egzaminie


Arkusze gimnazjalne 2012 - 2016