Szkoła i jej miejsce w środowisku

Pierwszą szkołę po wielu staraniach wybudowano w Iwoniczu w 1859 roku. Całkowity ciężar budowy szkoły i jej utrzymania ponoszą ówcześni włościanie. Szkolnictwo w naszej miejscowości rozwija się, podlega reformom. Efektem ostatniej reformy oświaty jest powstanie gimnazjum.
Szkoła podejmuje różne inicjatywy, m. in. należy do Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi oraz zaangażowała się w ogólnopolską akcję organizowaną pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej przez "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, w wyniku której uzyskano certyfikat "Szkoły z klasą".


              


W ramach akcji "Szkoły z klasą" zdobyliśmy sprawności potwierdzone dyplomami:

Lego
Nasza szkoła uczy czytać
Cogito
Nasza szkoła uczy myśleć
Ago
Nasza szkoła uczy działać