Szkoła z klasą

"Szkoła z klasą" jest akcją społeczną dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Program przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Program finansowany jest przez Agorę SA, wydawcę m.in. "Gazety Wyborczej" i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
"Szkołę z klasą" rozpoczęto 20 maja 2002 r. w "Gazecie" od ogłoszenia jej manifestu. Od czerwca do października napływały tysiące zgłoszeń od szkół.
Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły: 1. Szkoła dobrze uczy każdego, 2. Szkoła ocenia sprawiedliwie, 3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat, 4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości, 5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat, 6. Szkoła przygotowuje do przyszłości. Do każdej przygotowaliśmy po kilka zadań (w sumie zadań jest 30). Każda ze szkół w ciągu roku szkolnego powinna zrealizować sześć wybranych przez siebie zadań (po jednym do każdej zasady "Szkoły z klasą"). Sprawozdania z ich realizacji przysyłają do sekretariatu akcji. Zaliczenie wszystkich sześciu wybranych przez szkołę zadań sprawia, że otrzyma ona tytuł "Szkoły z klasą". Laureaci otrzymają dyplomy podpisane przez prezydenta, a "Gazeta" publikuje przewodnik po "Szkołach z klasą". "Szkoła z klasą" to nie konkurs, w którym jedne szkoły miałyby dystansować inne! Tu każda szkoła ma szanse na zaliczenie programu. Udział w akcji zaowocuje poprawą oferty edukacyjnej szkoły w danym roku, powinien też wywołać bardziej trwałe zmiany w pracy placówki.
"Szkoła z klasą" jest prawdopodobnie pierwszą na świecie tak masową akcją, która przebiega przy udziale internetu. W portalu Gazeta.pl szkoły utworzyły swoje strony internetowe, gdzie wpisują informacje o sobie. Tu także pojawią się - po zaliczeniu przez sekretariat - sprawozdania z wykonanych zadań. W ten sposób powstanie ogromny informator o polskich szkołach, umożliwiający im przedstawianie swych osiągnięć. Społeczności lokalne skorzystają z tej wiedzy, a zarazem będą mogły weryfikować to, co piszą o sobie szkoły - tak powstaje społeczny mechanizm kontroli.
"Szkoła z klasą" to dziesiątki tysięcy uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców, którzy chcą, aby ich szkoły uczyły twórczego i krytycznego myślenia, sprawiedliwie oceniały, miały dobry klimat, rozwijały w młodych wrażliwość, pomagały im uwierzyć w siebie i przygotowywały swych uczniów do dorosłości w nowoczesnym, szybko zmieniającym się świecie.

Nasz udział w programie:


Szkoła z klasą

Szkoła z klasą


Lego, cogito, ago

Podsumowanie akcji