Trzymaj formę

Trzymaj formę to nazwa programu, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Cel główny:
Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe:
1. Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

Treści programowe:
1. Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta.
2. Aktywność fizyczna.

Organizatorzy programu:

  • Główny Inspektorat Sanitarny,
  • Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”.

Sposób realizacji programu:
1. Aktywność fizyczna – Liga szkolna: cykl 5 turniejów międzyklasowych z różnych dyscyplin (3 turnieje piłki nożnej, turniej koszykówki, siatkówki), których celem jest wyłonienie najlepszej klasy w szkole. Realizacja - koordynator szkolny i UKS „SPRINT”.

Punktacja:

I miejsce w turniejuklasa otrzymuje10 pkt
II miejsce w turniejuklasa otrzymuje8 pkt
III miejsce w turniejuklasa otrzymuje6 pkt
IV miejsce w turniejuklasa otrzymuje4 pkt
V miejsce w turniejuklasa otrzymuje2 pkt
VI miejsce w turniejuklasa otrzymuje1 pkt

Za każdy wygrany mecz w turnieju - 3 pkt

2. Żywienie – pogadanki i lekcje wychowawcze. Realizacja - koordynator szkolny przy współpracy w wychowawcami klas.